Conserverende restauratie.
Bij een conserverende restauratie staat het behoud van het werk centraal. Het kunstwerk wordt als het ware beschouwd als een archeologisch object.
Net als bij een archeologisch object worden er allerlei maatregelen getroffen om verdere achteruitgang van het object te stoppen of in ieder geval te vertragen. Bij schilderijen moet met denken aan het herstel van bijvoorbeeld, ondeugdelijke panelen, span en spieramen, linnen dat vergaat, scheuren en breuken, desintegratie in het verfsysteem, insectenschade schimmels etc.
De conservering wordt zo uitgevoerd dat alleen het gebrek wordt verholpen of gestabiliseerd zonder de originaliteit van het kunstwerk geweld aan te doen of te beïnvloeden. De ondersteunende en conserverende maatregelen zijn up to date, verantwoord en uitsluitend gericht op het behoud.


Esthetische restauratie.
Onder een esthetische restauratie wordt verstaan, bijvoorbeeld het verwijderen van verkleurde en transparantarme vernislagen., in kleur afwijkende overschilderingen, lelijke retoucheringen, slechte vulsels, door chemische defecten veroorzaakte verkleuringen van het verfsysteem en storende en openstaande craquelé.Hierbij voegt men wel wat toe aan het object, hetgeen in conflict kan komen met de originaliteit.Men moet aan al deze maatregel dan ook strenge eisen stellen. Ze moeten zo minimaal mogelijk zijn en geen nieuwe schade aan kenobject toebrengen.Wat betreft samenstelling en aard moeten ze te onderscheiden zijn van het origineel. Ten alle tijden weer ongedaan kunnen worden zonder sporen achter te laten en zo langzaam mogelijk verouderen om de cyclus van toekomstige restauratieshovel mogelijk op te rekken.


Werkwijze.

Bij ontvangst wordt een oppervlakkige analyse van de staat van het werk in aanwezigheid van de opdrachtgever gemaakt. Hierbij worden afspraken gemaakt of het een conserverende of wel een esthetische restauratie betreft en of een plan van aanpak noodzakelijk is. Vervolgens wordt , indien gewenst, een diepgaande analyse gemaakt en een restauratierapport opgesteld.
Hierin staan vermeld, de aard van de schade en hoe deze zich verhoudt tot de staat van het werk, de methodes en toegepaste materialen voor de conservering. Het kunstwerk wordt uitgebreid in beeld vastgelegd.De in overleg vastgestelde esthetische restauratie wordt beschreven. Een raming van de kosten wordt gemaakt.
Indien deze niet duidelijk te bepalen zijn door te verwachte onvoorziene gebreken, wordt gefaseerd gewerkt en wordt per fase overleg gevoerd en de gemoeide kosten vastgesteld. De restauratie neemt een aanvang na ontvangst van een voor akkoord getekend restauratievoorstel. Tijdens de restauratie wordt de opdrachtgever geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Na voltooiing van de restauratie ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide verantwoording in woord en beeld.


Kosten:
Een eerste oppervlakkige analyse is gratis. Aan een uitgebreide analyse zijn kosten verbonden, welke samen met de verantwoording bij de restauratiekosten worden betrokken.


Rins Heidema onderschrijft volledig de richtlijnen van de vereniging van restaurator. In het archief op deze site vindt u voorbeelden van uitgevoerde restauraties.